Tuore kangas

Tuoreet kankaat syntyvät moreenimaille, joissa on myös hienompia aineksia, esim. savea. Nämä hienot ainekset pidättävät kosteutta, joten sitä on tuoreilla kankailla runsaasti. Valtapuuna on kuusi,
Myös
koivua ja harmaaleppää esiintyy.

Metsän pohjaa peittää usein paksu kerrosammalmatto, kosteimmilla paikoilla esim. sulka- ja karhunsammalta.
Tuoreen kankaan kenttäkerroksen tyypillisimpiin lajeihin kuuluu
mustikka. Sammalikon pinnalla suikertelee vanamon vaakasuora varsi. Sen sijaan muitten varpukasvien osuus on vähäinen.

Paikka paikoin kasvaa nahkealehtisiä
talvikkeja sekä yövilkka. Koska valon määrä on vähäinen, ovat tuoreen kankaan yksivuotisten kasvien lehdet kookkaat ja ne sijaitsevat ylhäällä varressa, esim. oravanmarja ja metsätähti.