EKOSYSTEEMEJÄ

Kasvien elinehdot, maaperä, kosteus, valo ym. vaihtelevat maaston eri kohdissa. Elinehdoiltaan erilaisille paikoille syntyy myös erilainen kasvillisuus ja eläimistö. Näin syntyvät ekosysteemit esim. niitty, kangas jne.

Vasemmalla näkyvästä valikosta voit valita jonkun ekosysteemin ja tutustua sen kasvimaailmaan täältä Taivalkosken horisontista.

Kukin kasvi on pyritty asettamaan näillä sivuilla tyypillisimpää kasvupaikkaansa, joten eri sivuilla on kyseisen ekosysteemin tyypillisimpiä ja toisaalta joitakin harvinaisimpia kasveja.