Letto

Letot ovat, samoin kuin nevatkin, puuttomia soita, ja niillä tavataan samoja saroja kuin nevoillakin. Mutta koska lettojen kasvualusta on kalkkipitoinen, niillä voi kasvaa vaateliaampiakin lajeja, esim. luhtakuusioita ja soikkokaksikkoa.

Lettojen lähteikköpaikoissa pohjavesi tuo pintaan lisää ravinteita ja happea. Sellaisilla paikoilla kasvaa uhanalainen ja rauhoitettu
lettorikko.