Korpi

Korvet sijaitsevat usein kapeina puronvarsijuotteina rinnemailla, joihin vesi ei jää seisomaan. Pieneliöille on tällöin riittävästi happea, joten ne hajottavat turvetta tehokkaasti. Korven kasvit saavatkin ravinteita myös kivennäismaasta.

Valtapuuna korvessa on
kuusi, mutta myös hieskoivu on yleinen. Korven kenttäkerroksen tyypillisimpiä kasveja ovat metsäkorte, pallosara ja hilla. Koska korvet ovat usein syntyneet tuoreitten kankaitten soistumisen seurauksena, niiden kenttäkerroksessa esiintyy samoja ruohokasveja, puronvarsikorvissa jopa lehtojen lajeja