Taivalkosken harvinaisuuksia ja uhanalaisia kasveja

Taivalkoskella moni kasvi esiintyy elinalueensa äärialueilla. Pohjoista ainesta edustaa esim. vaarojen rinnelehtojen pohjansinivalvatti.

Eteläisiin, harvinaisiin lajeihimme kuuluvat esim. jokivarsien
tervaleppä ja ranta-alpi. Joki-varsiemme harvinaisuuksiin kuuluvat myös pikkutervakko ja kielo.

Taivalkosken pinnanmuodostus on hyvin vaihteleva, joten se mahdollistaa monenlaisien metsä- ja suotyyppien esiintymisen täällä. Korkeimmat kohdat ovat jopa yli 400 mpy. Jyrkkien kalliorinteiden
pahtarikko on jäänne eli relikti heti jääkautta seuranneelta ajalta. Tunturikurjenherne taas levisi samoihin aikoihin tänne harjuja pitkin.

Rehevien puronvarsien uhanalaisia lajeja ovat
korpikaisla, lehtomatara ja lettotähtimö. Valtakunnallisestikin uhanalaisia ja myös rauhoitettuja ovat lettorikko ja suomenlumpeen punakukkainen muoto.